กลับหน้าหลักครับ
สมาคมอาเซียน ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเชีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบรูไน ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์ประกอบ ๑๐ ประการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา โดยท่านผอ.ฉลาด อินธิศร คณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมและประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพลัส ที่โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ในวันจันทร์ที่ ๙  กันยายน ๒๕๕๖ มีโรงเรียนในตำบลยางตลาดร่วมประกวดจำนวน ๗ โรงเรียน 
 
 
krubang
   
   

พัฒนาโดย ครูอภิรักษ์   ชารีรักษ์ : งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
โทร.084-7990129 :E- Mail: krurose_05@hotmail.com :  www.hongheewittaya.com ( ไม่สงวนสิทธิ์)